Gudum Idræts og kulturhus

Om Gudum

gudum

Gudum er beliggende på stejlt bakkedrag med meget flot middelalderkirken beliggende på højeste punkt med udsigt over byen mod syd. Byen er beliggende omkring vejkryds centralt i byen med bebyggelse primært mod nord og øst. Ved vejkrydset op mod kirkens indgang ses ”natur-kunst”.
Den gennemgående nord – sydvendte indfaldsvej har vejbump ved indgangene til byen. Centralt i byen er der fortov i begge sider. Der er udsigt fra byen til engdrag mod syd. Byen har et grønt udseende. Omgivelserne er typisk landsbrugslandskab.
Byen betjenes af lokalbus linje 36.

Husk Gudum har også en facebook side.

facebookfindos